• banner

“Euro Pin Lever” seriýasy güýçli Europeanewropa dizaýn stiline eýedir.Şol önümler esasan hrom, gara we altyn reňklerde bolýar.“Euro Pin Lever Series” -iň önümleri ýumşak ýüzüne, göni çyzyklara eýe bolup, tegelek gyralar, tegelek esasy göwre, tegelek ýaýlar we ş.m. bilen gelýän tegelek stil bilen bezelendir, şonuň üçin tegelek we ýakymly bir zat zerur bolan hammamlar üçin amatly.Bu seriýanyň göze ýakymly görnüşi iň köp satylan nokatlardan biridir.
“Euro Pin Lever Series” mikser kranlarynyň köpüsi gaty bürünçden, takyk keramiki disk kartrijinden ýasalýar;ygtybarly we çydamly.